Ajanvaraus optikolle tai silmälääkärille

Ajanvaraus optikolle, optometristille ja silmälääkärille p. 024306677

Sähköinen ajanvarauksemme on nyt avautunut. Ohjelmiston toimittajasta johtuen ajanvarauskalenterissamme varattavat palvelut ovat vielä toistaiseksi ei-niin-loogisessa järjestyksessä. Tutustu palveluihimme rauhassa. Tarkemmat kuvaukset tutkimuspalveluistamme löydät tältä sivulta ajanvarauskalenterin alapuolelta.

Varattavien palvelutoimenpiteiden kuvaukset

Työterveyshuollon tilaamaa erityistyölasitutkimusta varten varaa aika nimikkeellä ”Näöntutkimus (erityistyölasit)”.

Näöntutkimuksessa optometristi (optikko) selvittää silmien taittovirheen sekä yhteistoimintaa ja näköjärjestelmän toimintakykyä ottaen huomioon tutkittavan näkemisen oireet ja näönkäyttötarpeet. Näöntutkimuksessa selvitetään silmän taittovirhe kauas ja lähelle sekä tutkitaan onko karsastusta.

Näöntutkimuksen lisäksi optometristin velvollisuutena on arvioida silmienterveydentilaa.  Tutkimuksessa voidaan mitata myös silmänpaine ja tehdä silmänpohjan keskeisen alueen terveystarkastus (esim. silmänpohjakuvaus). Tarvittaessa optikko tekee silmälasimäärityksen tai ohjaa esim. silmälääkärin jatkotutkimuksiin.

Valitse ”Näöntutkimus” kun haluat selvittää näkemisesi laadun ja mahdollisen tarpeen silmälaseihin.

Huomioithan, että optometristin suorittama silmien terveystarkastus ei korvaa silmätautien erikoislääkärin laajaa silmien terveystutkimusta.

Erityistyölaseilla tarkoitetaan lainsäädöntöön perustuvaa näyttöpäätetyöhön suunniteltua päätelasia.

Erityistyölasinäöntutkimuksessa työnäkemiseen erikoistunut optometristi (työnäköoptikko) selvittää silmien taittovirheen sekä yhteistoimintaa ja näköjärjestelmän toimintakykyä ottaen huomioon tutkittavan näkemisen oireet ja näönkäyttötarpeet töissä. Näöntutkimuksessa selvitetään silmän taittovirhe kauas ja lähelle sekä tutkitaan onko karsastusta.

Tarvittaessa optikko tekee työtehtävien mukaan suunnitellun silmälasimäärityksen tai ohjaa esim. silmälääkärin jatkotutkimuksiin.

Erityistyölasitutkimuksen tuloksista tehdään palaute tutkimuksen tilanneelle työterveyshuollolle mahdollisten erityistyölasien tarpeesta.

Näöntutkimuksen lisäksi optometristin velvollisuutena on arvioida silmienterveydentilaa.  Tutkimuksessa voidaan mitata myös silmänpaine ja tehdä silmänpohjan keskeisen alueen terveystarkastus (esim. silmänpohjakuvaus). Tarvittaessa optikko tekee silmälasimäärityksen tai ohjaa esim. silmälääkärin jatkotutkimuksiin.

Valitse ”Näöntutkimus (erityistyölasit)” kun haluat selvittää työnäkemisesi laadun ja mahdollisen tarpeen erityistyölaseihin.

Otathan tutkimukseen mukaan nykyiset silmälasit sekä mahdolliset vahvuustiedot niistä.

Huomioithan, että optometristin suorittama silmien terveystarkastus ei korvaa silmätautien erikoislääkärin laajaa silmien terveystutkimusta.

Valitse ajanvarauksen aiheeksi ”Piilolasisovitus (kovat erikoispiilolasit)” jos käytössäsi on tai sinulle sovitetaan käyttöön kovat tai hybridipiilolasit.

Piilolasisovituksessa optometristi selvittää piilolasien optisen,mekaanisen ja fysiologisen soveltuvuuden sekä piilolasien käytön turvallisuuden ottaen huomioon asiakkaan näkemisen tarpeet ja käyttöolosuhteet.

Piilolasien tulee toimia yhteen silmiesi kanssa turvallisesti. Vääränlainen ja sovittamaton piilolasi on aina riski silmälle, kun taas oikein toimiva ja oikein käytetty piilolasi on turvallinen valinta.

Valitse ”Piilolasisovitus” jos et ole käyttänyt piilolaseja ennen tai aloitat piilolasien käytön pitkän tauon jälkeen tai haluat sinulle sovitettavan uuden linssityypin. ”Piilolasisovitus” on myös oikea valinta sinulle, joka olet käyttänyt piilolaseja ilman asianmukaista sovitusta tai käytön opetusta.

Piilolasisovituksessa optometristi selvittää piilolasien optisen,mekaanisen ja fysiologisen soveltuvuuden sekä piilolasien käytön turvallisuuden ottaen huomioon asiakkaan näkemisen tarpeet ja käyttöolosuhteet.

Piilolasien tulee toimia yhteen silmiesi kanssa turvallisesti. Vääränlainen ja sovittamaton piilolasi on aina riski silmälle, kun taas oikein toimiva ja oikein käytetty piilolasi on turvallinen valinta.

Valitse ”Piilolasisovitus (kovat erikoispiilolasit)” jos käytössäsi on tai sinulle sovitetaan käyttöön kovat tai hybridipiilolasit.

Valitse tämä jos et ole käyttänyt erikoispiilolaseja ennen tai aloitat erikoispiilolasien käytön pitkän tauon jälkeen tai haluat sinulle sovitettavan uuden linssityypin.

Piilolasikontrolli tehdään henkilölle, joka jatkaa jo aiemmin sovitetulla piilolinssityypillä tai jolle on tarve tehdä uuden, sovitettavan piilolinssityypin soveltuvuuden jälkitarkastus yksilöllisen käyttöajan jälkeen. Kontrollitutkimuksen tarkoituksena on varmistaa piilolasien turvallinen käyttö.

Piilolasikontrollissa seurataan piilolasien käytön turvallisuutta ja silmien hyvinvointia. Kontrollissa tarkastetaan piilolasien voimakkuus sekä nykyisen piilolasin oikeanlainen ja turvallinen toiminta sekä puhtaus. Kontrollikäynnillä tutkitaan myös silmien kunto ja hyvinvointi sekä kirjoitetaan uusi mahdollinen piilolasiresepti.

Valitse ”Piilolasikontrolli” kun haluat selvittää nykyisen piilolasin toimivuuden ja vahvuuden sekä varmistaa, että piilolasien käyttö on turvallista.

Silmänpaineen mittauksessa mitataan silmän sisäisen paineen määrä. Yleisesti normaaliksi silmänpaineeksi on määritelty 10-21 Hgmm.

Silmälääkäri voi asettaa myös hoidollisesti maksimitasoksi myös alhaisemman tai korkeamman painelukeman. Silmänpaineen mittauksen avulla voidaan tutkia korkeapaineglaukooman mahdollisuutta, seurata silmälääkärin määrämien silmänpainelääkkeiden vaikuttavuutta sekä seurata esim. kaihileikkauksen jälkeen silmänpainetilannetta.

Valitse ”Silmänpaineen mittaus” kun haluat tutkituttaa silmänpaineesi.

Silmänpohjakuvaus on digitaalinen valokuva silmänpohjasta eli verkkokalvosta. Silmänpohjakuvausta käytetään silmän sisäisen hyvinvoinnin ja terveyden kartoittamiseen sekä silmänpohjalöydösten kuten erilaisten silmäsairauksien seurantaan ja dokumentointiin.

Silmänpohjakuvaus on kivuton ja nopea toimenpide. Joskus paremman kuvalaadun saamiseksi kuvauksessa joudutaan käyttämään mustuaista laajentavia lääkeaineita. Siksi kuvaukseen kannattaa varatua siten, että mahdollisen mustuaista laajentavien lääkeaineiden jälkeen ei suositella autoilua ja lähinäkö on muutaman tunnin normaalia huonompi.

Valitse ”Silmänpohjakuvaus” kun haluat kuvauttaa silmänpohjasi.

Näkökenttätutkimuksessa tutkitaan silmän / silmien näkökenttää ja näkökentän toimintakykyä. Näkökenttään saattaa muodostua näkökenttäpuutoksia erilaisissa silmäsairauksissa ja neurologissa ongelmissa. Näkökenttätutkimusta käytetään myös arvioitaessa potilaan ajokykyä. Yleensä näkökenttä suoritetaan silmätautien erikoislääkärin tutkimuslähetteellä, jolloin näkökenttätulokset potilaalle lausuu myös lähettänyt lääkäri.

Näkökenttätutkimus on kivuton. Tutkimus kestää vain 4-8 minuuttia / silmä, mutta varaa aikaa tutkimukseen kokonaisuudessaan tunti.

Valitse ”Näkökenttätutkimus”, kun haluat tutkituttaa näkökenttäsi Zeiss Humphreys – perimetrillä.

Karsastustutkimuksessa tutkitaan silmien asentovirheet eli karsastuskulmat kauas ja lähelle sekä tarvittaessa eri katsesuunnissa. Samalla tutkitaan näköjärjestelmän toimintaa ja mitataan silmälihasten reservit korjata olemassa olevaa karsastuskulmaa sekä suunnitellaan mahdolliset prisma- eli karsastuskorjaukset silmälaseihin. Karsastustutkimus tehdään myös aina ennen näköterapian suunnittelua ja aloitusta. Näköterapian yhteydessä käytetään usein myös termejä silmäjumppa ja ortoptiset harjoitteet.

Valitse ”Karsastustutkimus” jos sinulle on jo tehty normaali näöntutkimus ja kärsit mahdollisista karsastusoireista kuten mm. päänsärky, rivien hyppiminen, näkemisen levottomuus, näkemisen kuormitusoireet tai kaksoiskuvat.

Karsastustutkimuksen pituus voi vaihdella suuresti riippuen lähtötiedoista ja tutkimuksen tuloksista.

Näköterapiaa aloitettaessa selvitetään ensin oireiden aiheuttajat, näkemisen nykytilanne, mitataan silmälihasten kyky toimia sekä silmien liikkeiden että silmän tarkennuksen (lähelle-kauas) suhteen.

Näköterapian aloituskäynnillä käydään läpi miten esim. silmäharjoittein voidaan koittaa vähentää karsastuksesta tai silmien tarkennustoiminnan vajauksesta kärsiviä henkilöitä. Käynnillä saat yksilöllisen harjoitusohjelman sekä silmäharjoitteiden suorittamiseen lainavälineistön.

Valitse ”Näköterapia (aloituskäynti)” jos sinulle on jo tehty karsastustutkimus ja sinulle on suositeltu silmäharjoitteita tehtäväksi.

Näköterapiakontrollissa seurataan silmäharjoitteiden vaikuttavuutta ja silmien kehitystä. Kontrollikäynnillä seurataan näöntarkkuutta ja tarvittaessa päivitetään harjoitteita yhteisnäön kehityksen mukaisesti toisenlaisiin tai vaativampiin.

Valitse ”Näköterapiakontrolli” kun teet jo kotona silmäharjoitusohjelmaa. Ota sinulle lainaan annetut näköharjoitevälineet mukaan tullessasi näköterapiakontrolliin.